بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

انتخابات 1400 و (حضور حداکثر)

 بسمه تعالی

انتخابات ۱۴۰۰ (حضور حداکثر)

در طی روزهای آینده مردم ایران اسلامی بالاترین جایگاه سازمانی یعنی رئیس قوه مجریه ( رئیس جمهور) دومین جایگاه قانونی را انتخاب می کنند و لذا شخصیتی باید انتخاب شود که بتواند همچون مالک اشتر ایران اسلامی که ام القرای جهان اسلام است را در عرصه بین المللی عزت مدار و مقتدر و توسعه یافته در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برسانند.
فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر دارای ابعاد مختلف حاکمیتی است و لذا سعی نموده ام به صورت خلاصه ۲۵ اصل مهم مدیریتی را در فرمان استخراج نمایم در این فرمان می توان مرامنامه و منشور کاری و رفتارهای هر مدیر را مشاهده نمود با الهام از توصیه های امام علی علیه السلام به ۲۵ اصل در( مدیریت مهرورزی) و نوع تعامل مدیران ارشد با مردم اشاره شده است و لذا باید فردی را انتخاب کنیم که در سابقه عملکردش توانایی اجرای چنین فرامینی را داشته باشد.

انتخابات 1400


گزیده ای از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر:

1- مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده
2- با همه دوست و مهربان باش
3- هرگز چونان حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت دانی
4- بر آنان آسان گیر آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد
5- بر بخششی که کردی هرگز پشیمان مباش
6- از پرخاش و غضبی که توانی توانی از آن رها گردی شتاب نداشته باش.
7- دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو، در حق، میانه ترین در عدل ، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گستردهترین باشد
8- در مردم عیوبی است که شایسته ترین انسان ها برای پوشاندن آنها زمان دار است، از آنچه را که از تو پوشیده است کشف مکن
9- گره هر کینه را از دل های مردم باز کن.
10- رشته هر دشمنی را از خود قطع کن.
11- اقدامات تو طوری باشد که خوش گمانی مردم برای تو فراهم آید زیرا امید و خوش گمانی (مردم) مشقت و رنجهای دامن دار را از تو قطع میکند.
12- آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردهاند و مردم به آن پیوند خورده، همگان بر مبنای آن رشد مییابند برهم مزن .
13- تلاش هر کسی را به حساب بیاور و اطلاعات تلاش هیچ کس را به حساب دیگری منظور مدار
14- تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از تو توجه به گرفتن مالیات باشد زیرا مالیات بدون آبادی قابل دریافت نیست.
15- هرگز آن تخفیفی که برای اصلاح وضع مردم انجام دادی بر تو سنگین نیاید زیرا این نوعی ذخیره است که نفع ان در آباد کردن شهر هایت و زینت بخشیدن زمان داری ات به تو خواهد رسید
16- برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آن سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آنی
17- همواره در فکر مشکلات محرومان باش و از آنان روی برنگردان به ویژه به کسانی بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آید.
18- بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص دهد که نیاز دارند شخصاً به امور آنان رسیدگی کنید و در مجلس عمومی با آنان بنشین.
19- درشتی و سخنان ناهموار محرومان را بر خود هموار کن.
20- تندخویی و خود بزرگ بینی را از خود دور ساز تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید.
21- هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار زیرا که پنهان بودن رهبران نمونهای از تندخویی و کم اطلاعی در امور جامعه است.
22- هرگاه مردم بر تو بدگمان شدن نظر خویش را آشکار با آنان در میان بگذا و با اینکار از بدگمانی نجاتشان بده که این ریاضتی برای خودسازی و مهربانی نسبت به مردم است.
23- مبادا هرگز دچار خودپسندی گردی و به خوبی های خود اطمینان کنی و ستایش را دوست داشته باشی.
24- مبادا هرگز با خدمت هایی که انجام دادی بر مردم منت گذاری یا آنها را بزرگ بشماری یا مردم را وعده داده سپس خلف وعده نمایی.
25- هرگز در آنچه که به مردم مساوی هستی ، امتیاز مخواه.


گردآوردی شده توسط: علی شمس (bashams.ir)

 

 

 

 

بالا